Ćwiczenia zgrywające "GAZOBETON 2018"

DSC 7829W piątek 12 października odbyły się ćwiczenia zgrywające Jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z innymi służbami pod kryptonimem „GAZOBETON”. Ćwiczenia przeprowadzono na terenie zakładu „H+H” w Lidzbarku przy ulicy Przemysłowej 14.

W Zakładzie Produkcyjnym „H+H” przeprowadzono ćwiczenia praktyczne, których scenariusz zakładał, że w powszedni dzień podczas transportu beczki z proszkiem aluminium do pomieszczenia, w którym jest on zasysany do instalacji technologicznej, dochodzi do przewrócenia beczki i wysypania proszku aluminium, co w konsekwencji powoduje wybuch i pożar. Wybuch spowodował uszkodzenie sąsiedniego budynku kotłowni i wyniku tego zostały poszkodowane zostały 2 osoby w kotłowni. Poszkodowane zostały również dodatkowo 2 osoby (jedna, która transportowała beczkę a druga to pracownik, który przebywał w pobliżu). W wyniku wybuchu powstał pożar pozostałej części proszku aluminium i składu miału węglowego przy kotłowni.

Wskutek zdarzenia powstaje rozszczelnienie instalacji z parą wodną nasyconą, co powoduje uszkodzenia ciała u dwóch pracowników, którzy tracą przytomność. Kierownictwo podejmuje decyzję o ewakuacji pracowników, jak również odcięciu prądu na terenie całego zakładu pracy (brak zasilania energetycznego powoduje brak wody w hydrantach), podjęte zostały próby ugaszenia pożaru proszku aluminium, ale ze względu na wysoką temperaturę pożaru pracownicy mając do dyspozycji gaśnice do gaszenia pożarów grupy D nie zbliżyli się na odpowiednią odległość do pożaru i nie użyli tych gaśnic, a więc próba ugaszenia pożaru nie powiodła się. Powiadomiono straż pożarną. Dyżurny Operacyjny dysponuje na miejsce zdarzenia 2 zastępy PSP oraz 2 zastępy OSP Lidzbark. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia i przeprowadzonym rozpoznaniu, dowódca informuje, że przeprowadzona została ewakuacja pracowników zakładu „H+H” i prosi o dodatkowe siły i środki, ze względu na brak wody w sieci hydrantowej i dużą ilość poszkodowanych. Na miejsce zostają wysłąne dodatkowe siły i środki, tj. OSP Kiełpiny, Dłutowo, Bryńsk, Słup, Jeleń, Wąpiersk, Nowy Dwór, Pluton Ratowniczy „Działdowo” (OSP Uzdowo, Rybno i samochód z Działdowa) oraz Pogotowie Ratunkowe, Policja i Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Szeroki zakres działań przypisano Policji, która musiała zając się kierowaniem ruchem i zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie obiektów. Całość ćwiczeń została podsumowana z udziałem kierownictwa poszczególnych służb biorących udział w ćwiczeniach.

W dniu 10 października przeprowadzono również ćwiczenia aplikacyjne związane z powołaniem sztabu akcji. W ćwiczeniach brali udział pracownicy KP PSP w Działdowie, którzy mają przydzielone funkcje w strukturach sztabu akcji.

 

/opr. mł. bryg. Piotr Bojanowski – Naczelnik wydziału operacyjnego KP PSP w Działdowie; fot. Marcin Chyliński/